Såfremt du ikke har børn, ikke er gift og ikke har oprettet et testamente, bestemmer arveloven, at det er dine forældre, der arver dig. Dine forældre arver hver ½ af det, du efterlader dig.

Er dine forældre døde, vil arven i stedet gå til dine forældres børn (dine hel- og halvsøskende) eller deres børn (dine nevøer og niecer). Dine forældre, søskende og nevøer og niecer er omfattet af det, arveloven kalder 2. arveklasse.

Var du enebarn, eller er dine søskende døde uden at efterlade sig børn, vil arven efter dig gå til dine bedsteforældre, og såfremt de også er døde vil arven gå til dine bedsteforældres børn (din moster, morbror, faster eller farbror). Dine bedsteforældre, moster, morbror, faster og farbror er omfattet af det, arveloven kalder 3. arveklasse.

Efterlader du dig hverken børn, ægtefælle, forældre, søskende, nevøer, niecer, bedsteforældre, mostre, fastre eller onkler, går din arv i statskassen, medmindre du har oprettet et testamente.

 - 25 KB

 

 

Som enlig kan du testere til en velgørende forening, uden at arven til dine arvinger reduceres

Hvis du er enlig, og det fx er dine søskende, der skal arve dig, eller du ønsker at testere din formue til en ven, kan det være en god ide at oprette et testamente og indsætte en bestemmelse i testamentet, hvor du testerer en del af arven til en velgørende forening, fx Kræftens Bekæmpelse, Røde Kors eller Julemærkefonden. Du kan testere 33% af arven efter dig, uden at dette betyder, at nettoarven til fx dine søskende eller din ven reduceres. Det er alene afgiften til staten, der bliver reduceret.

Dette skyldes, at dine søskende eller en nær ven skal betale såvel den almindelige boafgift på 15 % som en tillægsboafgift på 25 %, mens den velgørende forening ikke skal betale arveafgift. Det kræver blot, at der samtidig med begunstigelsen af foreningen indsættes en bestemmelse om, at den boafgift og tillægsboafgift, som fx dine søskende eller nære ven skal betale, skal tages fra det beløb, som foreningen skal modtage.  

Med et taleksempel ser dette sådan ud:

Eksempel, hvor forening ikke arver:

Du efterlader dig kr. 1.000.000.

Dine søskende/din ven skal arve det hele

Arve total

Arv til søskende/ven

Boafgift

Till. afgift

Velgørende forening

1.000.000

667.211

110.385

222.404

0

 

 

Eksempel, hvor en velgørende forening tillige arver:

Du efterlader dig kr. 1.000.000.

Dine søskende/din ven modtager arv efter dig, men det skal en velgørende forening også.

Arve total

Arv til søskende/ven

Boafgift

Till. afgift

Velgørende forening

1.000.000

667.211

60.467

151.686

120.636

 

Sofie Thøgersen
Advokat (L) (Barselsorlov)
Gitte Nedergaard
Advokat (H), partner
Jørgen Pedersen
Advokat (H), partner
David Kjær Hermansen
Advokat, associeret partner (L)
Michela Korsholm
Advokatfuldmægtig
Alexander Hoyer Olsen
Advokatfuldmægtig
Bente Simonsen
Advokatsekretær
Gitte Meyer
Advokatsekretær
Janne Gregersen
Advokatsekretær
Puk Jespersen
Advokatsekretær
Trinh Nguyen
Advokatsekretær
Lotte Spangsø
Advokatsekretær
Vivi Søndergaard
Advokatsekretær
Lars Christensen
Økonomichef
Pia Bidstrup
Regnskabschef/bogholder
Niclas Vito Böttcher Neigaard
Advokatstuderende (stud.jur.)
Laura Vrbovci Damgaard
Advokatstuderende (stud.jur.)
Mikail Özer
Advokatstuderende (stud.jur.)
Janni Føste Andersen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Alvin Lee Kuiper
IT-supporter
Victor Larsen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Rasmus Fredensborg Madsen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Allan Storm Petersen
Salgschef, Sjælland
Mogens Tougaard
Salgschef, Jylland Nord/Midt
Jonas Duedahl Kristiansen
Salgschef, Fyn og den sydlige del af Jylland
Dudal Webdesign