Lever I sammen uden at være gift med hinanden, arver I ikke hinanden automatisk – uanset hvor længe I har boet sammen, uanset om I har fælles økonomi og ejer aktiver i fællesskab, og uanset om I har fælles børn.

Der er kun én omstændighed, der kan sikre, at I arver hinanden, og det er et testamente

Ugifte uden børn

Såfremt I ikke opretter testamente, og I ikke efterlader jer børn, vil det være den afdødes forældre (og hvis de ikke lever, så afdødes søskende), der arver afdødes aktiver. Et arveafkald fra afdødes familie bevirker ikke, at arven går til samleveren. Familien kan heller ikke, uden store skattemæssige konsekvenser, forære arven videre til den af jer, der måtte blive længstlevende.

Hvis I ønsker at arve hinanden, skal I oprette et testamente. Så længe I ikke har børn, kan I bestemme, at hele formuen efter den af jer, der måtte dø først, skal tilfalde den anden. 

Ugifte samlevende med børn, enten fælles børn eller børn fra tidligere forhold.

Såfremt I har børn, enten fælles børn eller børn fra tidligere forhold, og I ikke har oprettet et testamente, vil det være afdødes børn, der arver alt, hvad der falder i arv efter afdøde.

Børnene skal have deres arv udlagt kontant. Det vil sige, at børnene fx ikke kan arve afdødes halvdel af huset eller bilen. Hvis man som længstlevende ønsker at beholde et aktiv, som man ejede sammen med afdøde, fx huset, må den længstlevende købe aktivet af dødsboet og på den måde betale børnene deres arv kontant.

Hvis børnene arver mere end kr. 75.000,00, skal arven anbringes i en godkendt forvaltningsafdeling, indtil barnet bliver 18 år. Dette er ensbetydende med, at hverken den længstlevende af jer eller børnene kan disponere over arven.

Et arveafkald fra børnene bevirker ikke, at arven går til den længstlevende af jer. Børnene kan heller ikke uden store skattemæssige konsekvenser forære arven videre til den af jer, der måtte blive længstlevende, heller ikke selvom børnene er myndige.

Hvis I ønsker at arve hinanden, skal I oprette et testamente.

Hvis I har boet sammen i mindst 2 år eller har fælles børn og i øvrigt opfylder betingelserne for at kunne indgå ægteskab, er det muligt at oprette et udvidet samlivstestamente.

Med et udvidet samlivstestamente kan I sikre, at længstlevende arver 7/8 af det, som falder i arv efter førstafdøde.

 - 22,7 KB

Længstlevendes egen formue indgår ikke i opgørelsen af, hvad der falder i arv efter førstafdøde.

I testamentet vil I endvidere skulle tage stilling til, hvorledes arven skal fordeles, når længstlevende er gået bort, herunder fordelingen mellem jeres børn. Dette er særligt relevant, hvis en af jer eller I begge har børn fra tidligere forhold.

Det er muligt at bestemme i testamentet, at børnenes arv skal være særeje, således at jeres børn ikke skal dele den arv, som de har modtaget fra jer, med deres ægtefælle, i tilfælde af at de bliver skilt..

Det er ligeledes muligt at indføje bestemmelser om, at den arv, jeres børn modtager fra jer, skal båndlægges.

 

Modtag en e-mail, når der er nyt på siden:
Claus Olsen
Advokat (H), partner
Gitte Nedergaard
Advokat (H), partner
Jørgen Pedersen
Advokat (H), administrerende partner
David Kjær Hermansen
Advokat (L), partner
Andreas Peter Olesen
Advokat, associeret partner
Alexander Hoyer Olsen
Advokatfuldmægtig
Alexander Møller-Heuer
Advokatfuldmægtig
Jeanette Stage Pedersen
Advokatfuldmægtig
Sara Nielsen
Socialrådgiver, cand.soc.
Gitte Meyer
Juridisk sagsbehandler
Trinh Nguyen
Juridisk sagsbehandler
Line Nørgaard Andersen
Juridisk sagsbehandler
Lotte Spangsø
Juridisk sagsbehandler
Maja Fog Matthiasen
Juridisk sagsbehandler
Lisbet Lüthi Schultz
Juridisk sagsbehandler
Puk Jespersen
Juridisk sagsbehandler
Birgitte Hegaard Højer
Juridisk sagsbehandler
Jonathan Larsen
Juridisk sagsbehandler
Lars Christensen
Økonomichef
Pia Bidstrup
Regnskabschef/bogholder
Alvin Lee Kuiper
IT-supporter
Mikail Özer
Advokatstuderende (stud.jur.)
Janni Føste Andersen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Victor Larsen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Rasmus Fredensborg Madsen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Joachim Hoyer Olsen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Allan Storm Petersen
Salgschef, Sjælland
Jonas Duedahl Kristiansen
Salgschef, Fyn og den sydlige del af Jylland
Mogens Tougaard
Salgschef, Jylland Nord/Midt
Dudal Webdesign