Hvad der sker med din pension afhænger i første omgang af, om du har en

 • livrente eller en
 • ratepension

En livrente er en pensionsordning, der bliver udbetalt så længe du lever. Uanset om man bliver 68 eller 98, ophører pensionen ved din død. Det betyder også, at der som udgangspunkt ikke vil blive udbetalt noget beløb efter din død.

Det er dog ikke usædvanligt, at livrenten har en garantiperiode på fx 10 år. Giver din livrente-pensionsordning en garantiperiode, og dør du inden, du har nået at få pensionen udbetalt i den garanterede periode, vil der tilgå den eller de begunstigede ifølge ordningen et beløb.

En ratepensionsordning er en opsparing, som du får udbetalt i rater, typisk fordelt over 10 år. Dør du, inden du har nået at få udbetalt alle raterne, vil den eller de begunstigede modtage den resterende del af ratepensionen.

Det er derfor afgørende, at du forholder dig til, hvem der skal være begunstiget på dine ordninger.

Nærmeste pårørende

Hvis du ikke har indsat en begunstiget til din pensionsordning, vil summen automatisk blive udbetalt til din ”nærmeste pårørende”

Hvem der er din ”nærmeste pårørende” afhænger af, om din pensionsordning er oprettet før eller efter den 1. januar 2008, og om du har indsat begunstigelsesklausulen ”nærmeste pårørende” efter den 1. januar 2008.

Er din pensionsordning oprettet før den 1. januar 2008, og har du ikke indsat begunstigelsesklausulen efter 1. januar 2008, er følgende omfattet af klausulen ”nærmeste pårørende”:

 • ægtefælle/registreret partner
 • børn, børnebørn eller oldebørn
 • arvinger i henhold til testamente eller arveloven

Er din pensionsordning oprettet efter den 1. januar 2008, eller har du indsat begunstigelsesklausulen efter 1. januar 2008, er følgende omfattet af klausulen ”nærmeste pårørende”:

 • ægtefælle/registreret partner
 • samlever, hvis I har boet sammen i mindst to år, eller I venter, har eller har haft barn sammen
 • børn, børnebørn eller oldebørn
 • arvinger i henhold til testamente eller arveloven

Indsættelse af begunstiget

Ønsker du at indsætte en begunstiget med navns nævnelse, skal du kontakte dit pensionsselskab.

Det kan anbefales, at du kontakter selskabet skriftligt.

Da indsættelse af en begunstigelse kan medføre skattemæssige konsekvenser for dig, er det anbefalelsesværdigt at drøfte indsættelsen med dit pensionsselskab, nden du anmoder om indsættelsen.

Du kan dog altid indsætte følgende personer, uden at det får skattemæssige konsekvenser for dig:

 • personer omfattet af begrebet "nærmeste pårørende"
 • din fraseparerede eller fraskilte ægtefælle eller registrerede partner
 • dit stedbarn eller stedbarns barn
 • en navngiven person, som har fælles bopæl med dig ved indsættelsen.

Samleverpension / ægtefællepension

Det kan være, at din ægtefælle eller samlever har ret til ægtefællepension/samleverpension. Det afhænger af din konkrete pensionsordning.

Ægtefælle- eller samleverpensionen kan komme til udbetaling over en kortere eller længere periode, alt efter din pensionsordnings vilkår..

Har du en ordning, der omfatter samleverpension, skal du være opmærksom på kravet om, at du skal have oprettet et testamente, hvori du begunstiger din samlever. 

ATP

Har du en ægtefælle, har han eller hun i langt de fleste tilfælde ret til at få udbetalt en engangssum fra ATP i anledning af din død. Beløbets størrelse afhænger af din alder ved din død.

Beløbet vil blive udbetalt automatisk, såfremt du bor i Danmark..

Du kan læse mere om bl.a. beløbets størrelse og betingelserne for at være berettiget til beløbet på www.borger.dk.

Har du en samlever, skal I registrere jer som samlevende hos ATP for at være sikre på automatisk at modtage et beløb fra ATP.

Hvis man ikke var registeret som samlevende forud for dødsfaldet, skal den efterlevende samlever søge om at få summen udbetalt.

Der er ikke forskel på størrelsen af beløbet til ægtefæller og beløbet til samlevende.

Du kan læse mere om, hvordan man bliver registeret som samlevende, hvordan der søges om beløb efter, at din samlever er død, betingelserne for at være berettiget til beløbet og beløbets størrelse mv. på www.borger.dk.

Hvis du efterlader dig børn under 21 år, er de også berettiget til et beløb fra ATP. Beløbet udbetales automatisk. Det kræver således ikke nogen aktive handlinger fra hverken din eller fra børnenes side.

Modtag en e-mail, når der er nyt på siden:
Claus Olsen
Advokat (H), partner
Gitte Nedergaard
Advokat (H), partner
Jørgen Pedersen
Advokat (H), administrerende partner
David Kjær Hermansen
Advokat (L), partner
Andreas Peter Olesen
Advokat, associeret partner
Alexander Hoyer Olsen
Advokatfuldmægtig
Alexander Møller-Heuer
Advokatfuldmægtig
Jeanette Stage Pedersen
Juridisk konsulent
Sara Nielsen
Socialrådgiver, cand.soc.
Gitte Meyer
Juridisk sagsbehandler
Trinh Nguyen
Juridisk sagsbehandler
Line Nørgaard Andersen
Juridisk sagsbehandler
Lotte Spangsø
Juridisk sagsbehandler
Maja Fog Matthiasen
Juridisk sagsbehandler
Puk Jespersen
Juridisk sagsbehandler
Jonathan Larsen
Juridisk sagsbehandler
Lars Christensen
Økonomichef
Pia Bidstrup
Regnskabschef/bogholder
Alvin Lee Kuiper
IT-supporter
Mikail Özer
Advokatstuderende (stud.jur.)
Janni Føste Andersen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Victor Larsen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Rasmus Fredensborg Madsen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Joachim Hoyer Olsen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Allan Storm Petersen
Salgschef, Sjælland
Jonas Duedahl Kristiansen
Salgschef, Fyn og den sydlige del af Jylland
Mogens Tougaard
Salgschef, Jylland Nord/Midt
Dudal Webdesign